15 perkara berkenaan darurat perkongsian Prof Shamrahayu Aziz

 

15 SOALAN DAN JAWAPAN BERKAITAN DARURAT


Disalin daripada FB Prof Shamrahayu Aziz

"Assalamu’alaikum wrt wbt

Masih belum tenang suasana politik negara. Kita doakan moga yang dikatakan “gencatan politik” tiba jua dan sekali gus menjadi penamat kepada bahang panas keadaan semasa. Kita doakan yang baik-baik untuk semua.
Pada paparan kali ini saya mahu berkongsi beberapa fakta perundangan berkenaan DARURAT. Saya mengambil tajuk ini kerana DARURAT mula menjadi bualan dan cakap-cakap dalam media dan saya juga sering ditanya tentangnya oleh media.
Di bawah adalah 15 soalan dan jawapan saya berkaitan DARURAT. Mungkin akan ada soalan lain selepas ini, dan saya akan cuba berkongsi pandangan kemudian nanti.
Selamat membaca, moga bermanfaat.
Soalan 1
Apakah maksud darurat
Jawapan:
Darurat maksudnya suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Pengisytiharan darurat adalah suatu pemasyhuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku.
Soalan 2
Apakah kesan pengisytiharan darurat
Jawapan:
Kesan umum pengisytiharan darurat ialah, Perlembagaan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal berkaitan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan, lebih-lebih lagi apabila darurat diisytiharakan kerana berlakunya ancaman kepada keselamatan negara. Parlimen masih boleh bersidang sekiranya tidak dibubarkan.
Ketika proklamasi darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif Persekutuan adalah juga meliputi semua perkara dalam kuasa perundangan Negeri dan memberi arahan kepada kerajaan negeri
atau mana-mana pegawai atau pihak berkuasa Negeri. (Perkara 150(4)).
Kesan lain, dari segi pentadbiran dan perundangan dibincangkan dalam jawapan kepada soalan seterusnya.
Soalan 3
Adakah pengisytiharan darurat dibenarkan oleh Perlembagaan
Jawapan:
Ya. Perlembagaan membenarkan pengisytiharan darurat melalui Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan.
Perkara 150 adalah satu daripada tiga peruntukan yang berada di bawah Bahagian XI Perlembagaan Persekutuan, iaitu Bahagian berkaitan Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif, Keganasan Terancang, Dan Perbuatan Dan Jenayah Yang Memudaratkan Orang Awam Dan Kuasa Darurat.
Bahagian XI ini membenarkan undang-undang bagi tujuan pencegahan dibuat, termasuklah tahanan pencegahan bagi tujuan menangani keadaan darurat.
Soalan 4
Apakah yang membolehkan Yang di-Pertuan Agong membuat pengisytiharan darurat
Jawapan:
Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat di bawah Per 150(1) Perlembagaan Persekutuan jika darurat besar kepada keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya (TELAH) wujud.
Dibawah Perkara 150(2), Yang di-Pertuan Agong juga boleh membuat proklamasi darurat sekiranya baginda berpuas hati ancaman darurat besar, atas sebab keselamatan negara, atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam HAMPIR BENAR berlaku.
Tiga asas atau alasan boleh digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi membuat pengisytiharan darurat, iaitu, ancaman ke atas
i. Keselamatan negara; atau
ii. Kehidupan ekonomi; atau
iii. Ketenteraman awam
Soalan 5
Bilakah dan Dimanakah darurat boleh diisytiharkan
Jawapan:
Darurat boleh diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada bila-bila masa, sama semasa Parlimen masih ada, sedang bersidang atau pun tidak, atau juga semasa parlimen bubar. Syarat yang diperlukan ialah, telah dibuktikan elemen yang dinyatakan, iaitu ancaman atau darurat atas keselamatan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam telah atau hampir benar berlaku.
Darurat boleh diisytihar atas seluruh Persekutuan atau mana-mana bahagian dalam Persekutuan. Perkara 150(1) dan (2).
Soalan 6
Adakah Yang di-Pertuan Agong membuat pengisytiharan darurat atas kuasanya sendiri atau atas nasihat Perdana Menteri
Jawapan:
Pegisytiharan darurat ialah kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Kuasa prerogatif ringkasnya bermaksud kuasa yang dimiliki oleh institusi beraja dari awal bahkan jauh sebelum gubalan Perlembagaan Persekutuan bagi Tanah Melayu (Malaysia). Kuasa tersebut kekal dalam milik institusi beraja. Walaubagaiamana pun, persoalan timbul ialah, adakah kuasa prerogatif tersebut dilaksanakan secara budi bicara atau atas nasihat Perdana Menteri?
Perkara 150(1) menyatakan “Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan, atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam di dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu Proklamasi Darurat dengan membuat dalamnya suatu perisytiharan yang bermaksud sedemikian”.
Frasa “Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati” atau dalam Bahasa Inggeris, “if the Yang di-Pertuan Agong is satisfied” menjadi persoalan, adakah puas hati Yang di-Pertuan Agong seorang diri (as sole judge) atau atas nasihat.
Beberapa keputusan kes telah membuat pernyataan tentang perkara ini.
Kes Stephen kalong Ningkan (No.2) (tahun 1968) menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat sekiranya baginda berpuas hati. Barakbah Lord President, dalam keputusan majoriti menyatakan “….In my opinion the Yang di-Pertuan Agong is the sole judge…”
Walaubagaimana pun, keputusan kes Teh Cheng Poh oleh Privy Council pada tahun 1979 menyatakan tindakan Yang di-Pertuan Agong adalah atas nasihat Jemaah Menteri. Ini adalah kedudukan undang-undang yang disepakati. Lord Diplock menyatakan:
“Although this, like other powers under the Constitution, is conferred nominally upon the Yang di Pertuan Agong by virtue of his office as the Supreme Head of the Federation and is expressed to exercisable if he is satisfied of a particular matter, his functions are those of a constitutional monarch and except on certain matters that do not concern the instant appeal, he does not exercise any of his functions under the Constitution on his own initiative but is required by Article 40(1) to act in accordance with the advice of the Cabinet. So when one finds in the Constitution itself or in a Federal law powers conferred upon the Yang di-Pertuan Agong that are expressed to be exercisable if he is of opinion or is satisfied that a particular state of affair exists or that particular action is necessary, the reference to his opinion or satisfaction is in reality a reference to the collective opinion or satisfaction of the members of the Cabinet, or the opinion or satisfaction of a particular Minister to whom the Cabinet have delegated their authority to give advice upon the matter in question”.
Justeru, menerusi keputusan kes Teh Cheng Poh ini, pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong perlu dibuat atas nasihat Perdana Menteri, atau Jemaah Menteri, atau seorang Menteri yang diberikan kuasa oleh Jemaah Menteri.
Soalan 7
Adakah Keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytihar darurat dan membuat Ordinan semasa darurat boleh dipersoalkan (justiciable)
Jawapan:
Keputusan kes Stephen kalong Ningkan (No.2) secara nyata Barakbah Lord President, dalam keputusan majoriti menyatakan “….In my opinion the Yang di-Pertuan Agong is the sole judge and once His Majesty is satisfied that a state of emergency exists, it is not for the court to inquire as to whether of not he should have been satisfied”. Maksudnya, menurut Ketua Hakim Barakbah, mahkamah tidak boleh mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong.
Pandangan majoriti ini disanggah oleh Ong Hock Thye, Hakim Mahkamah Persekutuan, dalam penghakiman sama. Hakim Ong Hock Thye menyatakan pandangan minoriti. Beliau menyatakan,
“His Majesty is not an autocratic ruler since Article 40(1) of the Federal Constitution provides that “in the exercise of his function under this Constitution or federal law the Yang di-Pertuan Agong shall act in accordance with the advice of the Cabinet…Article 150 specifically provide that the emergency must be one ‘whereby the security or economic life of the Federation or any part thereof is threatened.. If those words of limitation are not meaningless verbiage….Article 150 does not confer on the Cabinet an untrammeled discretion to cause an emergency to be declared at their mere whim and fancy”
Maksudnya, Yang di-Pertuan Agong bukan memerintah secara autokratik kerana baginda bertindak atas nasihat. Dalam pelaksanaan kuasa baginda, mahkamah boleh memeriksa keputusan yang dibuat oleh baginda dan juga Jemaah Menteri ketika membuat proklamasi darurat supaya ia terhad kepada keadaan yang disebut, iaitu keselamatan negara dan kehidupan ekonomi. Perkara 150 tidak memberikan kuasa budi bicara yang tidak teratur.
Keputusan Teh Cheng Poh, seperti yang dipetik di atas adala juga menyatakan tindakan Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 150 boleh disemak oleh mahkamah. Selepas keputusan kes Teh Cheng Poh seperti yang dipetik di atas, Perlembagaan Persekutuan telah dipinda dengan memasukkan peruntukan yang secara jelas TIDAK membenarkan mahkamah menyemak keputusan Yang di-Pertuan Agong, atau apa-apa tindakan yang dibuat oleh baginda berkenaan kuasa, fungsi dan peranan di bawah Perkara 150. Hal ini terdapat pada Perkara 150(8) yang menyatakan:
Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan Persekutuan ini –
(a) hal puas hati Yang di-Pertuan Agong yang disebut Fasal (1) dan Fasal (2B) adalah muktamad dan konklusif dan tidaklah boleh dicabar atau dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan; dan
(b) tiada mahkamah boleh mempunyai bidang kuasa untuk melayan atau memutuskan apa-apa permohonan, soal atau prosiding, dalam apa-apa jua bentuk, atas apa-apa alasan, mengenai kesahan
(i) sesuatu Proklamasi di bawah Fasal (1) atau sesuatu perisytiharan yang dibuat dalam Proklamasi itu yang bermaksud seperti yang dinyatakan dalam Fasal (1):
(ii) kuat kuasa berterusan Proklamasi itu;
(iii) mana-mana ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal (2B); atau
(iv) penerusan kuat kuasa mana-mana ordinan itu.
Walaupun begitu, Fasal 8 ini belum diuji di mahkamah.
Soalan 8
Apakah kuasa Yang di-Pertuan Agong berkaitan Pengisytiharan Darurat
Jawapan:
Kuasa Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 150 mengenai pengisytiharan darurat termasuk kuasa untuk membuat proklamasi yang berlainan atas alasan berlainan atau keadaan berlainan.
Ini bermaksud Yang di-Pertuan Agong boleh membuat beberapa proklamasi darurat pada masa sama atau pada masa berlainan. Hal ini terdapat dalam Perkara 150(2A).
Soalan 9
Bilakah Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan Darurat
Jawapan:
Yang di-Pertuan Agong boleh boleh mengisytiharkan dan menguatkuasakan darurat ketika Majlis Parlimen masih ada, sama ada semasa berlaku persidangan atau tidak, atau ketika Parlimen telah dibubarkan.
Soalan 10
Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong semasa Darurat
Jawapan:
Sekiranya proklamasi dibuat semasa Majlis Parlimen tidak bersidang serentak, Yang di-Pertuan Agong boleh memasyhurkan undang-undang, yang dinamakan Ordinan, sekiranya baginda berpuas hati hal atau keadaan tertentu menyebabkan perlu bagi baginda mengambil tindakan serta merta. Ini disebut dalam Perkara 150(2B).
Maksud “Majlis Parlimen tidak bersidang serentak” boleh difahami dalam fasal (9) Perkara 150, yang memperuntukkan “Majlis-Majlis Parlimen hendaklah dikira sebagai bersidang HANYA jika ahli setiap Majlis itu masing-masingnya berhimpun bersama dan menjalankan urusan Majlis”.
Sekiranya Parlimen telah mula bersidang secara serentak, kuasa Yang di-Pertuan Agong terhenti dan kuasa perundangan dipulangkan kepada Parlimen. Sekiranya Parlimen telah kembali bersidang secara serentak, semua kuasa membuat undang-undang kembali kepada Parlimen walaupun keadaan darurat masih berlangsung.
Walaubagaimana pun, Parlimen boleh membuat Ordinan untuk memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat undang-undang (keputusan Privy Council dalam kes Teh Cheng Poh).
Soalan 11
Adakah parlimen boleh membuat undang-undang semasa darurat
Jawapan:
Semasa keadaan darurat ini Parlimen boleh membuat Ordinan jika didapati oleh Parlimen dikehendaki bagi tujuan darurat dan prosedur perundangan boleh diketepikan. Undang-undang ini adalah sah walaupun ia tidak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan.
Dalam kes En Keok Cheng, Wylie C.J menyatakan, “The true effect of Article 150 is that, subject to certain exceptions set out therein, Parliament has, during an emergency, power to legislate on any subject and to any effect, even if inconsistencies with articles of the Constitution (including the provisions on fundamental liberties) are involved”.
Fasal (2C) Perkara 150 menyatakan “…Parlimen berkuasa membuat undang-undang, tanpa menghiraukan tatacara perundangan atau tatacara lain yang dikehendaku diikuti, atau perkadaran jumlah undi yang dikehendaki diperoleh dalam mana-mana satu Majlis Parlimen”. Lihat juga Perkara 150(5), yang mana Parlimen boleh membuat undang-undang tanpa persetujuan atau keizinan, atau tanpa perundingan bersama mana-mana pihak sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.
Parlimen tidak boleh membuat Ordinan darurat dalam beberapa perkara tertentu sahaja, iaitu Hukum Syarak (Undang-Undang Islam), adat Melayu atau undang-undang atau adat anak Negeri di Sabah dan Sarawak. Parlimen juga tidak boleh membuat Ordinan yang tidak selaras dengan peruntukan Perlembagaan dalam perkara berhubungan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa. (Lihat 150(6A)).
Proklamasi darurat dan Ordinan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen apabila keduanya bersidang serentak.
Soalan 12
Apakah kesan Ordinan yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa Darurat
Jawapan:
Ordinan yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah berkuat kuasa dan berkesan seolah-olah ia adalah Akta Parlimen. Ia boleh berkesan sehingga dibatalkan. Setelah Parlimen bersidang, Ordinan yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen. Ordinan tersebut boleh diteruskan sekiranya diluluskan dan hendaklah dihentikan sekiranya tidak diluluskan oleh Parlimen.
Sekiranya Ordinan tersebut tidak diluluskan oleh Parlimen, ia tidak memberi kesan ke atas apa jua yang berlaku sebelum itu menurut kuat kuasa Proklamasi darurat atau Ordinan.
Bahkan, ketidaklulusan oleh Parlimen juga tidak menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk membuat proklamasi darurat yang lain atau Ordinan yang lain bagi tujuan darurat lain tersebut. (Yang di-Pertuan Agong boleh membuat beberapa proklamasi pada masa sama atau pada masa berbeza, atas sebab yang sama atau atas sebab yang berbeza).
Soalan 13
Bolehkah Yang di-Pertuan Agong membuat Ordinan Perbekalan (Bajet)
Jawapan:
Melihat kepada kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong, yang mana baginda boleh, sekiranya perlu dan baginda berpuas hati, memasyhurkan apa-apa ordinan semasa dua Majlis (Dewan) Parlimen tiada atau tidak bersidang serentak, maka sekiranya baginda berpuas hati dan perlu bagi memasyhurkan apa-apa perbelanjaan negara, baginda boleh berbuat demikian.
Namun setiap Ordinan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong hendaklah dibentangkan kepada kedua Majlis Parlimen setelah keduanya bersidang serentak. Ordinan tersebut boleh dirungkaikan oleh resolusi yang dibuat oleh Parlimen. (Lihat Perkara 150(2) dan (3))
Soalan 14
Bilakah Darurat akan Berakhir dan siapa yang mengumumkan darurat telah berakhir
Jawapan:
Perkara 150 tidak menyebut secara nyata tentang isu pengungkaian (annulling) proklamasi darurat – bila dan siapa.
Perkara 150(3) menyebut secara tidak langsung, “Proklamasi Darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal (2B) … hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua Majlis yang mengungkaikan Proklamasi…” Frasa yang bergaris ini menunjukkan pengungkaian (annulment) suatu proklamasi dan undang-undang darurat yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong itu boleh dibuat melalui resolusi yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen.
Kes The Cheng Poh menyatakan,
The power to revoke, however, like the power to issue a proclamation of emergency, vests in the Yang di-Pertuan Agong, and the Constitution does not require it to be exercised by any formal instrument. In their Lordships' view, a proclamation of a new emergency declared to be threatening the security of the Federation as a whole must by necessary implication be intended to operate as a revocation of a previous Proclamation, if one is still in force.
Soalan 15
Apakah akan berlaku kepada Ordinan yang dibuat semasa darurat apabila darurat berakhir
Jawapan:
Ordinan yang dibuat bagi tujuan darurat hendaklah terhenti berkuatkuasa setelah tamat tempoh enam bulan dikira dari tarikh Proklamasi Darurat terhenti berkuat kuasa. Maksudnya Ordinan tersebut boleh berkuat kuasa lagi sehingga habis tempoh enam bulan dari tarikh darurat berakhir. (Lihat Perkara 150(7)).

 Bacaan lanjut:

Assalamu’alaikum wrt wbt. Terima kasih kepada semua kerana membaca tulisan saya dan memberikan komen, soalan dan...

 “Sedar atau tidak sedar kita hidup hampir 40 tahun dalam keadaan pengisytiharan darurat tidak dirungkai atau tidak ditarik balik. Pengisytiharan darurat yang dibuat pada 15 mei 1969 ditarik balik atau dibatalkan pada 20 Disember 2011. Rakyat tidak perasan pun kita dalam darurat kerana negara membangun dengan gagah dan undang-undang dilaksana dengan baik. Mahkamah berfungsi. Itulah pengalaman Malaysia kita”.

Selamat membaca, moga bermanfaat:
Soalan 1:
Prof Shamrahayu Aziz, nak tanya. Kalau perlembagaan digantung apakah maksudnya hak asasi juga terancam? Bagaimana dgn prosedur di mahkamah, apakah berjalan seperti biasa? Bagaimana proses penguatkuasaan? Apakah perlu berlandaskan perlembagaan atau boleh dilakukan sesuka hati? Contoh, kalau dlm situasi polis mahu menangkap seseorang individu yg disyaki terlibat jenayah, dlm situasi biasa polis tdk boleh berbuat sesuka hati sebaliknya perlu berlandaskan hak asasi yg terjamin dlm perlembagaan(perlu mendapatkan waran di mahkamah dsb). Kalau dlm situasi selepas pemasyhuran darurat bagaimana pula(since perlembagaan telahpun digantung)?
Jawapan:
Sedar atau tidak sedar kita hidup hampir 40 tahun dalam keadaan pengisytiharan darurat tidak dirungkai atau tidak ditarik balik. Pengisytiharan darurat yang dibuat pada 15 mei 1969 ditarik balik / dibatalkan pada 20 Disember 2011. Rakyat tidak perasan pun kita dalam darurat. Negara membangun dengan gagah dan undang-undang dilaksana dengan baik. Mahkamah berfungsi. Itulah pengalaman Malaysia kita.
Soalan 2:
Adakah YDPA boleh memasyhurkan Ordinan itu dengan wewenangnya atau tertakluk juga kepada nasihat PM macam keadaan biasa?
Jawapan:
Yang di-Pertuan Agong, atas sifat jawatan itu, sebagai Ketua Negara, pastinya baginda tertakluk kepada etika, raja sekarang bukan raja seperti zaman feudal zaman dahulu. Baginda hendaklah mengamalkan amalan yang baik. bermesyuarat dengan pelbagai pihak.
Soalan 3:
Setahu saya bila sebut Darurat je maka Tentera berkuasa mrk boleh buat apa saja terutama kpd musuh bangsa, musuh agama, musuh negara! Atau mungkin musuh Raja² Melayu itu sendiri!W'alam
Jawapan:
Kalau proklamasi darurat kerana sebab keselamatan negara, mungkin betul tentera akan beramai-ramai keluar kem untuk mententeramkan keadaan. Kalau kerana kesihatan, saya fikir tidak sebgeitu tu. Aktiviti ekonomi boleh saja berjalan macam biasa. (lihat jawapan saya kepada soalan di bawah).
Soalan 4:
Prof ingn saya bertanya apa kah kesan darurat di peringkat Negeri, adakah ianya akan menjejaskan Badan Perundangan Negeri (DUN), adakah DUN juga boleh terbubar? Terima kasih Prof.
Jawapan:
Sekiranya darurat diisytihar, Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan Kabinet tidak terbubar. Semua akan terbubar sekiranya dibubarkan. Pengisytiharan Darurat tidak akan secara automatik menyebabkan pembubaran tersebut. Kesan darurat bergantung kepada di mana darurat diisytiharkan. Sekiranya meliputi seluruh Malaysia, maka ia merangkum seluruh Malaysia. Sebab darurat boleh diisytiharkan pada mana-mana tempat yang tertentu atau seluruh Malaysia. Sebagai contoh, sekiranya di Lembah Kelang ni penularan Covid tidak terkawal, maka hanya di Lembah Kelang.
Soalan 5:
Kes Cheng Poh ni apa dia ya.. sampai dipinda perlembagaan yang tak nak mahkamah boleh menyemak kembali keputusan YDPA?
Jawapan:
Sebab pada pandangan kerajaan semasa pindaan itu dibuat, merreka mahu memastikan Yang di-Pertuan Agong dapat melaksana pentadbiran semasa darurat dengan baik. Kepercayaan yang tinggi telah diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong sehingga tindakan baginda tidak boleh dipersoalkan. Dengan itu Yang di-Pertuan Agong hendaklah berhati -hati supaya amanah yang bagina galas tidak melampau batas, hendaklah sentiasa bermesyuarat dengan jemaah menteri, para pakar bidang, akademik, teknokrat, penjawat awam, malah dengan sultan lain menerusi Majlis Raja-Raja. Perkara ini yang kita hendaklah sentiasa mengingatkan kepada institusi beraja. Untuk Jemaah Menteri juga mereka harus ingat juga, sebarang nasihat yang mereka berikan kepada Yang di-Pertuan Agong hendaklah benar, telus, tulus, atau berwibawa agar mereka dapat memberi gambaran sebenar tentang apa yang berlaku kepada Yang di-Pertuan Agong - agar baginda tidak dimalukan dengan keputusan tidak wajar yang berpihak kepada mana-mana parti politik.
Soalan 6:
Mohon pencerahan dari Akak Prof berkaitan Perkara 149 , adakah ianya menjadi asas kepada berlakunya Perisytiharan Darurat ? Menurut Akak Prof, apakah keterangan dalam Perkara 149(1) telah atau sedang berlaku dalam negara ?
Jawapan:
Perkara 149 ada pelbagai tujuan. Mungkin bagi ancaman yang berlaku di luar negara atau dalam negara. Contoh jenayah terancang berlaku di luar negara, kita boleh menggunakan undang2 pencegahan yg dibuat di bawah Per. 149. Kalau subeversif ia boleh ditangani melalui 149, tapi kalau subversif berterusan, perlu isytihar darurat. Jadi betul juga kalau dikatakan bunga2 ancaman boleh digunakan 149, tapi kalau ancaman berterusan, makan proklamasi darurat bawah 150 mungkin diperlukan. Peristiwa lama semasa British, ancaman komunis mulanya kelihatan tidak berbahaya kepada British dan ia ditangani dengan undang-undang menangani subversif. Tetapi apabila ladang British dibakar dan pegawai British dibunuh, British mengisytiharkan darurat."

Pengistiharan Darurat 12 Januari 2021

 


Orkid ke Anggerik?

 


Assalamualaikum..

Selamat hari Isnin semua..

Ada lagi ke yang tak tahu beza Orchid and Anggerik cepat2 angkat tangan..heheh

Sebelum ni pun saya pun confuse antara 2 bunga ni. Dek kerana seorang sana sebut orkid seorang lagi sebut anggerik tapi pegang pokok yang sama. Bila perati betul2 pokoknya sama, cara jaganya sama eh kenapa pulak nama lain2. 

Sebagai peminat pokok orkid anda mesti tahu yang orkid dan anggerik adalah pokok bunga yang sama. Orchid dalam bahasa inggeris dan anggerik dalam bahasa melayu Malaysia dan Indonesia. Kalau tengok di Youtube jarang orang Malaysia sebut anggerik. Biasa guna perkataan orkid. Tapi kalau tengok youtube Indonesia anda akan jumpa youtuber yang sebut perkataan anggerik atau orkid. 2-2 pun ada. So kesimpulannya, orkid dan anggerik adalah bunga yang sama.RESEPI SALMON GRILLED LEMON SAUCE


 Salam..

Peminat-peminat ikan salmon sudah pasti mengetahui khasiat ikan salmon kepada kesihatan yang antaranya adalah:

1. Kaya dengan lemak Omega-3
2. Sumber protein
3. Sumber potassium
4. Mengandungi selenium
5. Mengandungi antioksidan Astaxanthin
6. Mengurangkan risiko penyakit jantung
7. Mengawal berat badan
8. Dapat membantu melawan keradangan
9. Melindungi kesihatan otak
10. Tinggi Vitamin B

Salmon merupakan sumber vitamin B yang sangat bagus. Vitamin B terlibat dalam beberapa proses dalam badan, temasuklah menukar makanan yang anda makan kepada tenaga, membentuk dan membaiki DNA dan mengawal keradangan. Dlama 100 gram salmon, jumlah vitamin B adalah seperti berikut:

*RDI (Recommended Dietary Intake)

  • Vitamin B1 (thiamin): 18% daripada RDI
  • Vitamin B2 (riboflavin): 29% daripada RDI
  • Vitamin B3 (niacin): 50% daripada RDI
  • Vitamin B5 (pantothenic acid): 19% daripada RDI
  • Vitamin B6: 47% daripada RDI
  • Vitamin B9 (folic acid): 7% daripada RDI
  • Vitamin B12: 51% daripada RDI
Jika di Jepun ikan salmon di makan dengan ringkas iaitu melalui proses masakan yang sangat minimun. Di Barat pula resepi masakan ikan salmon dipelbagaikan. Anda suka ikan salmon di masak cara yang mana?

Hari ni saya terjumpa resepi ikan salmon yang dikongsikan di page MATJHI. Saya rasa resepi ni simple dan senang dibuat. Anda boleh cuba sebab soskan macam sedap je..macam sedap je (kena sebut 2x insyallah menjadi dan sedap).

Walaupun ikan salmon antara ikan kayangan tapi sesuailah harga dengan manfaatnya yang banyak. Dek kerana harganya yang special ramai yang enggan memilih untuk membeli ikan ini berbanding ikan biasa-biasa yang banyak di pasaran. Bayangkan harga untuk satu ketul/potong tu sama dengan harga utk sekilo ikan kebanyakan yang boleh dijadikan judah 6 orang makan. Tapi apa-apapun, tepuk dada tanya selera.

Saya kongsikan resepinya di sini. Selamat mencuba semua.

SALMON GRILLED LEMON SAUCE..
Cara-cara:

Lumurkan sedikit garam dan blackpepper atas ikan salmon,kemudian grilled salmon dgn sdikit butter..ketepikan..guna minyak yg sama utk buat sos.
Bahan sos..
Bwg putih cincang
Whip cream
Sdikit air perahan lemon
Bahan perasa
Sdikit tepung jagung(utk pekatkan kuah)
Cara-cara:

Tumis bwg putih hgga perang,masukkan air lemon dan juga whipping cream..kacau rata,tmbh sdikit perasa,masukkan air bancuhan tepung jagung utk pekatkan kuah..tuang ats salmon,hias dgn parsley kering..

Kredit: FB Herawati Basri

Cendol Durian BMI di Nilai [Mesti Cuba]Peminat-peminat cendol tegar macam saya mesti tau mana nak carik cedol sedap, lemak2 dan memuaskan hati. Dalam seminggu mesti sekali nak merasa cendol. Teringat masa duduk kat Shah Alam dulu. Kami suami isteri suka betul makan cendol lori putih sama ada dekat seksyen 7 atau dekat sebelah bank dekat Plaza Massalam. Selalu makan open air je gitu. Seronok je lepak2 sambil makan2. Nak2 pulak makan masa tengah panas. Menang menyirap sedap die.

Baru-baru ni husband bawak saya ke Nilai. katanya kat Nilai ada kedai cendol super sedap. Saya ikutkan aje sebab kadang2 lidah husband saya ni pandai menipu. Yang tak sedap dikatanya sedap. Yang sedap pulak dikatanya biasa2 aje. Entahlah labu.

So sampai kat Nilai, actually pekan Nilai  masa tu dah tengah hari dalam pukul 1 macam tu. Sebenarnya kami berdua dari Putrajaya ke Shah Alam. Sebelum nak balik rumah kami melencong ke Nilai kononnya nak jalan2 la dulu. Sudahnya makan tengah hari berlaukkan cendol. Ikutkan je la Labu.

Kedai ni simple aje. Lokasi senang carik n jumpa sebab ada dekat tepi jalan, corner and sebelah masjid. So kalau nak waze/map carik CENDOL BMi Nilai.

Masa kami sampai customer tak berapa ramai. Ada yang tengah menjamu selera ada yang sedang tunggu order. Masa order tu saya sedikit terkejutla. Bukan underestimate tapi serious respect kat kedai ni. Walaupun nampak simple, kecil dan tersorok di Nilai tapi masa order tu super cepat, ringkas dan sangat pantas.Dieorang guna sistem order yang biasa ada dekat kedai-kedai mahal wei. Lepas order dioerang bagi device yang akan berbunyi bila order dah siap. Dah berbunyi tu rajin2lah angkat punggung pg ambik makanan dekat kaunter. Serius i like this system. Bukan ape, kurang sikit nak menjerit  nak menanya ke ape bila order nak siap kan. Lagipun benda2 mudah kita harus puji dan sokong. 

Cendol dan rojak sayur berpisah tiada. Inilah rojak sayur yang kami order. Actually order cendol durian, rojak dan mee goreng.Kombinasi rojak sayur dan cendol memang best. Jangan lupa order rojak sayur yang lembut dengan kuahnya sedap very light light je.bukti kami ada order mee goreng sedap. I dont know kenapa tiba2 terminat dengan mee goreng this style. Sedapppp..

Ruang dalam kedai ni. Simple aje kan. Tapi sistemik weii...Kalau tengok dekat menu ni yang terpampang ni memang murah2 la harga dia. Menu senang satu aje korang bolehlah teliti dan baca 1-1. Agak2 makan tak cukup satu tambah la lagi. Order benda lain pulak. Atau tapau kasi  keluarga merasa jugak.


Kalau korang berminat nak try atau dah try dan nak try lagi dan lagi macam kami, jemput2lah datang ke Nilai. Boleh tengok info di bawah hasil copy dari google.


Alamat :

NO 3 GERAI MAJLIS DAERAH NILAI JALAN BESAR NILAI, Pekan Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

Masa beroperasi: sehingga jam 6 petang

Telefon : 017-298 6265

Order Online : foodpanda.my


Kalau korang dah try jangan lupa share review dekat komen bawah. Saya pun nak tau berapa ramai yang dah baca posting n ni dan yang dah try sendiri. 


Selamat "cendol hunting".


Cara Semak Status Permohonan i-sinar

Salam...

Selamat hari Isnin, 4 Januari 2021. Hari yang ditunggu-tunggu oleh para pemohon i-sinar. Bermula pada hari ini pemohon-pemohon sudah boleh membuat semakan kepada permohonan yang telah dimasukkan sebelum ini. Ada yang tak tau macam mana dan di mana nak semak ke. Caranya senang aje.

1.Pergi ke laman web ni >> https://isinar.kwsp.gov.my/

2. Klik SEMAK STATUS PERMOHONAN 3.  Masukkan NOMBOR KAD PENGENALAN DAN NOMBOR TELEFON YANG DIGUNAKAN SEMASA MEMOHON 

4. Tadaa.... Dapat keputusan  LULUS/TIDAK LULUS. Bayaran akan dimasukkan ke dalam akaun yang telah diberikan semasa memohon pada 9 Januari 2021. 
Selamat Datang Tahun Baru 2021

 

Catatan Yang Ditampilkan

Resepi laksa Sarawak Original

Salam semua.. Hari ni saya nak kongsikan cara membuat Laksa Sarawak. Resepi mungkin sama cuma cara menyediakan berbeza mengikut...